Sport osteopathie

Sport osteopathie

Heb je last van een terugkerende sportblessure? Wil je jou voorbereiden voor je terug intensief begint te sporten? Of het risico op overbelasting verkleinen?
Dan kan sportosteopathie zeker helpen! 

Sportosteopathie is een specialisatievorm binnen de osteopathie die zich grotendeels focust op behandeling en preventie van blessures en prestatieverbetering. Een sportosteopaat is er zowel voor amateursporters als voor professionele sporters.

Samen met je sportosteopaat ga je op zoek naar de oorzaken van mogelijke blessures.Meestal vind je deze in de overbelasting van je lichaam. Door revalidatie, trainingen of wedstrijden kan je je lichaam soms overbelasten, wat op termijn leidt tot milde of zwaardere klachten of zelfs blessures. Heb je last van  een steeds terugkerende blessure? Of krijg je tijdens het sporten steeds met nieuwe klachten te maken? Dan kan een sportosteopaat je zeker helpen.

Omdat je lichaam als één geheel functioneert, kan de oorzaak van je pijnklacht zich ergens anders in je lichaam bevinden. De sportosteopaat zal via een uitgebreide bevraging en uitvoerig klinisch onderzoek de onderliggende oorzaken proberen op te sporen die het lichaam van de atleet ‘uit balans’ kunnen brengen. Deze kunnen zich manifesteren in mechanische blokkades, die de spierketenwerking kunnen verstoren of een slechte neurologische ‘sturing’ van je spieren kunnen veroorzaken. Deze worden door de Michiel manueel aangepakt, via zachte manipulaties aan gewrichten en spieren.

Michiel werkt als osteopaat zowel aan blessures van topsporters als aan dagdagelijkse problematieken. Hij ziet het lichaam als één geheel waarbij alle lichaamsdelen op elkaar inwerken.Vanuit zijn brede visie en praktijkervaring als sportkinesist en osteopaat in de sportwereld behandelt hij jouw vanuit een holistische basis.

Lees hier meer over Michiel.

Waarmee kan de sportosteopaat u helpen?

Osteopathie kan zowel curatief als preventief worden ingeschakeld. Osteopathie heeft reeds aangetoond om goede effecten te hebben op de behandeling van:

 • sportletsels
 • preventie van sportblessures

 • tennis-, golfelleboog

 • carpaal tunnel syndroom
 • post-operatieve klachten
 • knieklachten

 • kuitklachten

 • liespijn

 • peesontstekingen

 • vermoeidheid

Daar de osteopaat de mens in zijn geheel behandeld, is deze lijst uiteraard niet volledig. Indien jouw klacht hier niet bijstaat, kan je ons steeds contacteren om hierover meer informatie te krijgen. Bij Manos werken we in een multidisciplinair team en werken we samen met andere gezondheidsverstrekkers. Zo kom je steeds bij de juiste therapeut of arts terecht die je verder helpt.

Preventief kan osteopathie een belangrijke rol spelen door haar visie op ziekte en gezondheid. Men stimuleert namelijk het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

Wie is de sportosteopaat?

De sportosteopaat behandelt de persoon in zijn geheel en baseert zich hiervoor op een diepgaande kennis van de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam. Hij beoogt om de wisselwerking tussen de verschillende systemen in het lichaam te bevorderen en een dysbalans hierin te herstellen. Het uitvoeren van de osteopathie vereist daarom specifieke kennis en vaardigheden, om de oorzaak gevolg keten van uw klacht in kaart te kunnen brengen en naargelang te kunnen behandelen.

Hoe ziet een behandeling eruit?

 • kennismakend gesprek

 • uitvoerige bespreking van je klacht

 • eventueel opvragen aanvullende informatie over verschillende systemen in je lichaam

 • diepgaand onderzoek

 • bespreken behandelstrategie
 • eerste osteopathische behandeling, voornamelijk met manuele technieken
 • eventueel advies over het voedingspatroon en/of het gebruik van plantaardige of orthomoleculaire samenstellingen om een biochemisch onevenwicht te herstellen

Wordt osteopathie terugbetaald?

Ja, onze osteopaten zijn geregistreerd bij de mutualiteiten als ‘Gediplomeerd Osteopaat D.O.’ en heeft een officieel erkenningsnummer. Er is een tegemoetkoming voorzien door uw mutualiteit. Meer info vindt u terug bij uw lokaal kantoor of op de website van uw mutualiteit.

Is osteopathie veilig?

Zeker. Een professionele osteopaat (gediplomeerd als D.O.) moet voldoen aan belangrijke criteria vooraleer dat hij zijn beroep als osteopaat mag uitoefenen:

 • Gedegen opleiding hebben gevolgd
 • Deontologische code respecteren
 • Voortdurende bijscholing is vereist
 • Aansluiting bij een professionele beroepsvereniging

Osteopathie wordt momenteel beoefend in meer dan 50 landen, met goede resultaten en tevredenheid.

You’ve got to nourish in order to flourish!

Maak van jezelf de hoogste prioriteit en reserveer je afspraak.