Causopractie

Causopractie

Een brede & oorzakelijke benadering van je gezondheidsklachten

Wat is Causopractie?

Causopractie is een vernieuwende universele vorm van klinische zorg die de traditionele visie en denkwijze in zorg herkadert in functie van de hedendaagse noden van de patiënt.

Causopractie is een vernieuwende vorm van zorg. Causopractie herkadert de traditionele zorg in functie van de hedendaagse klachten van de patiënt, die tegenwoordig vaak te maken hebben met stress, vervuiling of ongezonde leefgewoonten. Causopractie wordt uitgeoefend door een causopractor. Hij onderzoekt welke factoren een oorzakelijke bijdrage hebben tot het ontstaan van jouw klacht en behandelt deze naargelang. Daarbij houdt hij rekening met biomechanische, mentaal/emotionele, energetische én biochemische factoren en hun interactie. Dit met het doel om jouw klachten op een oorzakelijke manier te behandelen. Hij werkt ook preventief, om toekomstige klachten te vermijden. Daarbij blijft hij altijd trouw aan de wetten van ‘Oorzaak en Gevolg’.

In de zoektocht naar de oorzaak van jouw klachten, baseert Causopractie zich uitsluitend op de wetten van oorzaak en gevolg. De causopractor zal stelselmatig de oorzakelijke evolutie van je klacht in kaart brengen. Ziek worden heeft immers zelden één rechtlijnige oorzaak. Wanneer we een bot breken, zouden we kunnen stellen dat de snelle en krachtige impact de oorzaak is. In elk ander geval, spreken we meer van een `oorzakelijke evolutie`. Hierbij spreken we van een opstapeling van verschillende factoren, die telkens het lichaam beïnvloeden.

Daarom onderzoekt de causopractor alle mogelijke componenten die een storing kunnen veroorzaken:

 • biomechanische component: fysieke letsels, bijvoorbeeld na een ongeval of overbelasting;
 • biochemische component: toxines, metalen, chemicaliën, straling, synthetische voedingsmiddelen, virussen, bacteriën, schimmels, microben, parasieten …
 • emotionele/mentale component: toxische en/of lichaamsvreemde stoffen die negatieve gevoelens opwekken, stress, negativiteit, onaangepast gedrag, slechte leefomgeving, ….
 • energetische component:
  • Je fysiologische energie die je nodig hebt om te kunnen leven, zoals de energie die je uit jouw voeding haalt
  • Je electro-magnetische energie, oftewel je geestkracht

Ook de samenwerking tussen deze verschillende componenten wordt onderzocht. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en bepalen volledig hoe we functioneren.

Eens vastgesteld welke stoorzenders er zijn, kunnen deze worden behandeld. Vergelijk het proces met het afbreken van een appartementsgebouw. Startende op de bovenste verdieping, wordt er onderzocht welke storende factoren er aanwezig zijn die aanleiding geven tot jouw klacht. Deze stoorzenders worden behandeld, zodat je toegang krijgt tot de onderliggende verdieping. Door dit proces te herhalen, kan de fundering of ware kern van jouw probleem naar boven komen en aldus oorzakelijk behandeld worden.

Daar Causopractie alle verschillende componenten van oorzakelijke factoren in kaart brengt, is Causopractie bij uitstek een interdisciplinaire vorm van zorg. Op basis van zijn specifieke basiskennis en de causale achtergrond van een klachtenbeeld, zal de causopractor gericht samenwerken en doorverwijzen naar andere takken binnen de gezondheidszorg. Er wordt steeds gestreefd naar een optimale multidisciplinaire samenwerking.

Praktisch?

 • Een eerste sessie duurt 60 minuten, vervolgafspraken 30 tot 45 minuten
 • Een afspraak maken kan via
  • de online boekingsmodule
  • 03 386 78 07
  • info@manos-schilde.be

You’ve got to nourish in order to flourish!

Maak van jezelf de hoogste prioriteit en reserveer je afspraak.