Klassieke osteopathie

Klassieke osteopathie

Klassieke osteopathie is een patiëntgerichte eerstelijns gezondheidsdiscipline die de nadruk legt op de relatie tussen structuren en functies in het lichaam. Ze stimuleert het natuurlijk vermogen van het lichaam om zichzelf te genezen en bevordert een globale benadering van de persoon voor alles wat een goede gezondheid en de ontwikkeling ervan betreft en dit door een hoofdzakelijk manuele aanpak (definitie van de Europese norm – EN 16686).

Klassieke osteopathie omhelst de manuele behandeling van de pariëtale, viscerale en craniosacrale pijlers.

 • pariëtaal: spierweefsel, bindweefsel, fasciae, botten, gewrichten
 • visceraal: de ingewanden
 • craniosacraal: de verbinding tussen schedel en heiligbeen, het primaire ademhalingsritme

Waarmee kan de osteopaat u helpen?

Osteopathie kan zowel curatief als preventief worden ingeschakeld. Osteopathie heeft reeds aangetoond om goede effecten te hebben op de behandeling van:

Volwassenen

 • rugpijn
 • nekpijn
 • hoofdpijn
 • kaakproblemen
 • oorsuizen
 • artrose
 • whiplash
 • sportletsels
 • tenniselleboog
 • carpaal tunnel syndroom
 • duizelingen
 • darmproblematieken (constipatie, prikkelbare darm, …)
 • maagpijnen
 • pijnlijke maandstonden of geslachtsgemeenschap
 • houdingsaspecten
 • post-operatieve klachten

Zwangere vrouwen

 • rugpijn
 • nekpijn
 • bekkenpijnen

 • hoofdpijn
 • maagpijnen
 • onrust

Daar de osteopaat de mens in zijn geheel behandeld, is deze lijst uiteraard niet volledig. Indien jouw klacht hier niet bijstaat, kan je ons steeds contacteren om hierover meer informatie te krijgen. Bij Manos werken we in een multidisciplinair team en werken we samen met andere gezondheidsverstrekkers. Zo kom je steeds bij de juiste therapeut of arts terecht die je verder helpt.

Preventief kan osteopathie een belangrijke rol spelen door haar visie op ziekte en gezondheid. Men stimuleert namelijk het zelfgenezend vermogen van het lichaam.

Wie is de osteopaat?

De osteopaat behandelt de persoon in zijn geheel en baseert zich hiervoor op een diepgaande kennis van de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam. Hij beoogt om de wisselwerking tussen de verschillende systemen in het lichaam te bevorderen en een dysbalans hierin te herstellen. Het uitvoeren van de osteopathie vereist daarom specifieke kennis en vaardigheden, om de oorzaak gevolg keten van uw klacht in kaart te kunnen brengen en naargelang te kunnen behandelen.

Hoe ziet een behandeling eruit?

 • kennismakend gesprek

 • uitvoerige bespreking van je klacht

 • eventueel opvragen aanvullende informatie over verschillende systemen in je lichaam

 • diepgaand onderzoek

 • bespreken behandelstrategie
 • eerste osteopathische behandeling, voornamelijk met manuele technieken
 • eventueel advies over het voedingspatroon en/of het gebruik van plantaardige of orthomoleculaire samenstellingen om een biochemisch onevenwicht te herstellen

Wordt osteopathie terugbetaald?

Ja, onze osteopaten zijn geregistreerd bij de mutualiteiten als ‘Gediplomeerd Osteopaat D.O.’ en heeft een officieel erkenningsnummer. Er is een tegemoetkoming voorzien door uw mutualiteit. Meer info vindt u terug bij uw lokaal kantoor of op de website van uw mutualiteit.

Is osteopathie veilig?

Zeker. Een professionele osteopaat (gediplomeerd als D.O.) moet voldoen aan belangrijke criteria vooraleer dat hij zijn beroep als osteopaat mag uitoefenen:

 • Gedegen opleiding hebben gevolgd
 • Deontologische code respecteren
 • Voortdurende bijscholing is vereist
 • Aansluiting bij een professionele beroepsvereniging

Osteopathie wordt momenteel beoefend in meer dan 50 landen, met goede resultaten en tevredenheid.

You’ve got to nourish in order to flourish!

Maak van jezelf de hoogste prioriteit en reserveer je afspraak.