Kelly Bens

An Martens

Bij Manos geloven we sterk dat we als mens één geheel vormen.

Opleidingen:

  • Oplossingsgericht werken in pedagogiek, begeleiding en coaching (Korzybski)
  • Krachtgericht coachen (Korthagen)
  • Coachen met Theory U en The deep Simple (Alan Seale)
  • Loopbaancoaching (Syntra)
  • Deep Democracy facilitator (Hummus).
  • Opleidingen rond zelfleiderschap, systemisch coachen, diagnostiek (Phoenix opleidingen Utrecht)
  • Master in de communicatiewetenschappen + specifieke lerarenopleiding

Ik ben een coach, learning facilitator en procesbegeleider met twintig jaar ervaring in leer- en veranderingsprocessen. Als lector leer-en ontwikkelingspsychologie ontdekte ik de veelzijdige behoeften en drijfveren van mensen, zowel in theorie als praktijk. Daaruit kiemde een passie voor talentontwikkeling en coaching die ik mocht verdiepen als leidinggevende van een dienst die instond voor ondersteuning en ontwikkeling van leren en lerenden.

Ik werkte in verschillende teams en settings, steeds op het raakvlak van ontwikkeling, loopbaan en persoonlijk leiderschap. Iemand opnieuw in contact mogen brengen met haar of zijn kracht en potentieel, dat is een passie én een privilege. Het is mijn rode draad om mensen door belangrijke keuzes en groei(pijnen) te loodsen, richting verandering en meer vrijheid.

Mijn inspiratie en zuurstof haal ik uit het volgen en zelf ontwerpen van training en ondersteuning, het aanbieden van ontmoeting en persoonlijke coaching. Door mijn achtergrond als communicatiewetenschapper heb ik aandacht voor wat er werkelijk gezegd wordt, ook voorbij de woorden. Voor wat er speelt tussen het zenden en ontvangen, wanneer informatie beide kanten opgaat en vaak nog automatisch en onbewust gebeurt.

Mijn troeven om jou te coachen? In mijn begeleiding tap ik uit de diepe bronnen en wijsheid van voorgangers en kijk steeds met een systemische blik. Resultaatgericht en afgestemd op jouw vraag, moedig ik je aan. Om jouw plek nog meer te pakken. Om weer meer te voelen en te luisteren naar jouw hart en lichaam. Om opnieuw zin en richting te vinden in soms moeilijke omstandigheden.  Ik zet mijn fijngevoelige antennes en de durf om te spiegelen. Daar heb ik jou voor nodig: ik confronteer en daag je uit. We werken met jouw mindset. Het gaat er niet om wat ik denk, maar wat jij denkt. Want daar zit je kracht:  Je gedachten worden woorden, je woorden worden je daden, je daden worden gewoontes, je gewoontes vormen je karakter, je karakter bepaalt je bestemming.

De voorbije jaren waren een intense leerreis, zowel persoonlijk als professioneel. Ik weet zelf hoe het voelt om vast te zitten, om belemmerende overtuigingen de richting te laten bepalen. Ken de binnenkant van de gouden kooi en de zwaarte van een mooi en duurbetaald decor. Om als Doornroosje in een diepe slaap te liggen wachten op verlossing. Ik ken het brede spectrum van moe, leeg, bang en ondankbaar. Leerde daarna mijn innerlijke saboteurs kennen en weet hoe moeilijk het líjkt om ze te ontmaskeren, te omarmen en weer los te laten.  Je zorgzaam opgebouwde ego-constructen achteloos te laten meenemen als zandkastelen door de zee… en tegelijk de gelukzaligheid voelen om dat toe te laten. Weg van de weerstand, mee met de flow. Het leven dat weerkeert en je ware zelf die weer tevoorschijn komt. Van overleven naar overgave: het claimen van je vrijheid, in goede handen, in vertrouwen, bewust en helder.

In stapjes. Ik nodig je uit…

You’ve got to nourish in order to flourish!

Maak van jezelf de hoogste prioriteit en reserveer je afspraak.